1 / 5
Klára Samková mluvila o řadě záležitostí, které se netýkají jenom justice a práva / Face To Face
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.