1 / 8
První klapka Bastardů 4 padla v České Skalici  / Jan Sobotka
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.