1 / 4
Tento dům koupili Kodetovi u náměstí ve Velkém Meziříčí / Archiv Města Velké Meziříčí
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.