1 / 5
Jiří Lábus a Miroslav Vladyka jako proradní rádcové, co si nakradli, až to hezké nebylo / Archiv filmu
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.