1 / 2
Na Slovensku hrál Ján Jackuliak kladnější role / archiv J. Jackuliaka
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.