1 / 5
Korunku pro královnu krásy vyrábí sklářka Gordana Turuk / Gordana Glass
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.