1 / 2
Polovinu domu v Malenicích si musí Zdeněk Podskalský mladší odkoupí od Jany Svítivé / archiv
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.