1 / 4
Základy rétoriky a komunikace se učili od Mistra Jana Přeučila / Muž roku
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.