1 / 1
Vorlíček ve Varech dostal od Bartošky cenu za Celoživotní dílo a byl dojatý! / ShowPix
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.