1 / 2
René Přibil se Svatoplukem Skopalem a Václavem Postráneckým hráli ve hře Stará dobrá kapela / Divadlo Palace
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.