1 / 1
Bez diváků, fanoušků by nebyl ani Elán, ani Jožo Ráž! / TVNoviny.sk
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.