1 / 1
Zpěvačka Hanka Křížková, donátorka, podnikatelka Tamara Kotvalová, lékař Pavel Boček a producentka Ema Krahulíková  / Petr Mráček
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.