1 / 1
Petře Janů Ota Petřina (vlevo) odsvědčil sňatek s Michalem Zelenkou / archiv P. Janů
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.