1 / 2
Malíř Kristian Kodet s Olgou Matuškovou a Waldemarem Matuškou mladším na střeše jejich domu na Floridě při západu slunce / archiv K. Kodeta
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.