1 / 2
Manželé Prachařovi mají i po sňatku jiskru / Foto: Jan Poláček
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.