Kormidla se chopil Michal Kocourek a Ján Ďurovčík / Foto: Divadlo Kalich
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.