1 / 1
Šroubky, které zajišťují kontakt s dráty je třeba dotáhnout a spoje překontrolovat. / internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.