1 / 3
Obvykle se bitumenové šindele používají na menší stavby, někdo ale tuto krytinu použije i na celý dům / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.