1 / 2
Robot pracuje zcela sám a pamatuje si, kterou část podlahy již uklidil a co mu ještě zbývá / irobot.cz
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.