1 / 2
Velké riziko představuje v zimě hlavně voda. Jak zamrzne, nabyde na objemu a pak roztrhá, co může. / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.