1 / 2
Nejjednodušším řešením, jak zabezpečit komín, je ho vyvložkovat. / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.