1 / 4
Keramické střešní tašky jsou těžké a kladou zvýšené nároky na kvalitu střešní vazby. Jejich životnost je 80 až 100 let. / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.