1 / 5
Obří nádobu můžete schovat za konstrukcí, kterou necháte popnout zelení / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.