1 / 3
Rozdíl mezi povrchem ošetřeným hydrofobním nátěrem a tím bez ochrany je zjevný / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.