1 / 3
Nejlépe se čemeřicím daří ve stínu či polostínu, ideálně pod stromy / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.