1 / 3
Zkontrolujte střechu, okapy i zda nejsou v chatě škvíry, kterými by mohla vniknout do chaty voda / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.