Z otevíracích oček na plechovce můžete při troše zručnosti a trpělivosti vytvořit i takovouto nápaditou lampu / Pinterest
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.