1 / 4
Borovice černá má tmavě zelenou barvu a její koruna je oproti borovici lesní širší a hustší / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.