1 / 3
Nabídka barev je široká. Můžete volit i jiný odstín pro venkovní a odlišný pro vnitřní stranu dveří. / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.