1 / 4
Malé děti snadno vylezou třeba na okno. Proto ho musíte zajistit proti otevření. / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.