1 / 3
Původní podoba adventního věnce, jak ho vytvořil Johann Hinrich Wichern v Hamburgu. / Wikipedia
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.