1 / 3
Barva světla je odvozena od tzv. termodynamické teploty žárovky, která se udává v jednotce kelvin (K) / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.