1 / 4
Pokud nechcete pořizovat čisticí stroj, můžete se na úklid vrhnout ručně / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.