Než začnete malovat, zapravte všechny nerovnosti, aby se vám později nezačala odlupovat omítka / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.