1 / 3
Když sejmete hlavní kryt, je třeba ze všeho nejdříve uzavřít přívod vody. / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.