V Yellowstonu je více než deset tisíc hydrotermálních útvarů včetně gejzírů a horkých vřídel. Z jednoho horkého pramene zachraňovala dvacetiletá žena svého psa. / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.