1 / 1
Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek nastínil, co teď Víta Rakušana čeká / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.