1 / 4
Jeho vystoupení v soutěži Británie má talent nenechalo jedno oko suché / Zdroj: Youtube.com
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.