Na křtu knihy se pak Helena Rytířová s Ivanem Vyskočilem potkali podruhé / NF Regi Base I.
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.