Komplex Curie dostal jméno po Marii Curie Sklodowské. / www.laznejachymov.cz
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.