1 / 3
Kateřina Kornová a Hanka Kynychová spolu se starostou Prahy 1 Oldřichem Lomeckým otevřeli tělocvičnu! / archiv Praha 1
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.