Carmen Mayerová s manželem Petrem Kostkou a dcerou, herečkou Terezou Kostkovou  / Se svolením C. Mayerové
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.