Milada Karasová se svým současným manželem, šlechticem Michalem Dujkou / Se souhlasem M. Karasové
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.