Petr Jablonský nejenom vystupuje s Luďkem Sobotou, ale ještě ho skvěle imituje / Se souhlasem Petra Jablonského
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.