1 / 7
Že je Werichovým synem se Jiří dozvěděl až po smrti otce / Archiv J. W. Petráška
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.