Mynářová s dnes již zesnulým senátorem Jaroslavem Kuberou / Archiv A. Mynářové
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.