1 / 5
Květiny, svíčky a různé dárky od fanoušků zdobí hroby slavných / Se svolením J. Kolomazníka a K. Žbirkové
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.