Mezi blízké přátele Thielové patřili manželé Přeučilovi i moderátor René Kekely / Se svolením R. Kekelyho
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.