1 / 5
Pavel Novák ml. zemřel ve věku 57 let / Se svolením managementu P. Nováka
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.