Štefan Margita a Hana Zagorová vždy patřili k sobě a ovdovělý pěvec se nyní se ztrátou své lásky musí vyrovnat / Se svolením Š. Margity
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.